ترویج و فرهنگ‌سازی مفاهیم امداد و نجات در کودکان


نویسنده: amirarsanjani
انتشار در تاریخ: 1400/3/12

هلال احمر نام یک انجمن و سازمان غیردولتی انسان دوستانه است. در سال ۱۸۷۶، دولت عثمانی، بجای نشان صلیب سرخ از پرچم خود و علامت هلال استفاده کرد. بعدها بسیاری از کشورهای اسلامی، هلال را به عنوان نشان جمعیت ملی امداد و نجات خود بکار بردند. دولت ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی نیز این نشان را به جای نشان شیر و خورشید سرخ پذیرفت. جمعیت هلال احمر یکی از موسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگها به کمک مردم می شتابد.

یکی از موضوعات مهم، ارتقا توانمندی و مهارت های امدادرسانی و نجات در آحاد افراد جامعه است. بر این اساس، توسعه شخصیت ها و کاراکترهایی که بتواند از دوران کودکی، روحیه حساس بودن نسبت به حوادث و مشکلات و یا دردهای جامعه را تقویت کرده و توانمندی خدمت رسانی داوطلبانه جهت التیام بخشی به آلام و دردهای همنوعان همانند خانواده، هم محله و هم شهر را ارتقا دهد، یکی از ماموریت هایی جمعیت هلال احمر جهت توسعه و فرهنگ سازی امداد و نجات در جامعه است. در این راستا، توسعه شخصیت هایی که بتواند انگیزه ها و مهارت های کودکان و نوجوانان را در زمینه مفاهیم امداد، نجات و نوع دوستی تقویت نماید، مورد توجه است. فعالان فرهنگی که در زمینه توسعه شخصیت و کاراکتر فعالیت می کنند، می توانند در رویداد فرنوی شخصیت پردازی، به صورت ویژه طرح های خود را که با موضوع توسعه و فرهنگ سازی شخصیت های متناسب با مفاهیم امداد و نجات در کودکان متناسب است، به جمعیت هلال احمر ارائه نمایند.

پست های مرتبط


ترویج و فرهنگ‌سازی مفاهیم امداد و نجات در کودکان

ترویج و فرهنگ‌سازی مفاهیم امداد و نجات در کودکان

ترویج و فرهنگ‌سازی شخصیت‌های ریزعروسکی

ترویج و فرهنگ‌سازی شخصیت‌های ریزعروسکی

ترویج و فرهنگ‌سازی تشکیل خانواده

ترویج و فرهنگ‌سازی تشکیل خانواده